Vaccinatiestraten GGD Rotterdam - Rijnmond

GGD Rotterdam -Rijnmond
VACCINATIESTRATEN COVID-19

Lovende woorden vanuit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

In strijd tegen COVID-19 hebben wij in opdracht van GGD Rotterdam – Rijnmond de vaccinatielocaties in Rotterdam Katendrecht /SS Rotterdam én gemeente Maassluis verzorgd. Terwijl de verschillende vaccins in ontwikkeling waren, hebben wij diverse locaties gescout en hierover ons advies uitgebracht. Niet iedere locatie bleek namelijk geschikt om als vaccinatielocatie te gebruiken. Ons advies voor de twee locaties en de semipermanente hallen is gebaseerd op het Programma van Eisen van de landelijke GGD.

Ons advies resulteerde in de opdracht voor de volledige ontwikkeling en uitrol van beide locaties. We hebben samen met onze partners het technisch ontwerp voor beide hallen gemaakt, de vaccinatierouting ontworpen en de bijbehorende planning van het personeel.

De vaccinatierouting gaf ons een interessante uitdaging. Met de grote druk en vraag naar vaccinaties, hebben we ingezet op een proces met een hoge prikcapaciteit. Hoewel je snel zo veel mogelijk vaccinaties wilt aanbieden, streef je ook naar een zo soepel mogelijk priktraject voor alle bezoekers. Hierin hebben we de eindbeleving afwogen tegen het gewenste tempo. Vanaf het maken van de afspraak tot aan vertrek. Mede die positieve prikervaring draagt bij aan de vaccinatiebereidheid in deze regio.

Na ingebruikname toetsten we de theorie met de praktijk. Door het tekort aan prikkers en medisch personeel in de eerste weken na opening, hebben we het prikproces aangepast waardoor de doorloopsnelheid op al onze locaties met 100% gestegen is. Doordat het vaccinatieproces zo afhankelijk is van externe factoren en leveranciers (denk aan beschikbare vaccins en naalden), is het een proces gebleken waarin we continu bijsturen en optimaliseren.

Het resultaat?
Begin juni heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de locatie Maassluis bezocht. Zij vonden dit tot nog toe de beste locatie van Nederland!

"Sport has the power to change the world! En iQ Events snapt dat als geen ander!"

Laureus Charity Dinner
Ook een memorabel
business event?
Neem dan nu contact met ons op.