No Mas No More Conferentie 2021

Gezamenlijk aan de slag 
De beste initiatieven ontstaan in uitzonderlijke tijden. No Mas No More en de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten bundelde hun krachten en intensiveerde hun samenwerking om in de toekomst nog slagvaardiger te kunnen zijn.

Sinds een aantal jaar wordt de No Mas No More Conferentie georganiseerd. No Mas No More 2021 is een conferentie voor professionals werkzaam op het gebied van huiselijk geweld en kinderrechten vanuit de zes eilanden en Europees Nederland.

Deze editie werd voor het eerst georganiseerd in samenwerking met de No Mas No More werkgroep en de Interlandelijke Taskforce Kinderrechten. Tijdens deze conferentie werd er gesproken over de aanpak van huiselijk geweld en de acties die nodig zijn om het welzijn te verbeteren. 

Een unieke conferentie 
Belangrijke thema’s tijdens de digitale conferentie waren onder meer positief opvoeden, de beschermingscode, ketensamenwerking en de brede school.

Tijdens deze unieke conferentie lag de focus voornamelijk op het elkaar inspireren, informeren, samenwerken, verbinden en kennisdelen over hoe kinderen te beschermen tegen misbruik, verwaarlozing of ander geweld.

De conferentie bood ook een platform voor het uitwisselen van best practices, nieuwe methoden en het versterken van de samenwerking tussen de zes (ei)landen van het Nederlands Koninkrijk en Nederland.

Een indrukwekkend onderdeel van het programma was de theatervoorstelling “Stop the beating”, door Archell Thompson en Jalisah Miniz. Met de voorstelling wil Archell bewustwording creëren van de impact van kindermishandeling, maar ook aandacht vragen voor het verhaal van de pleger. Vaak is de pleger zelf ook slachtoffer (geweest).

Tijdens de conferentie zijn stappen gezet om de samenwerking in de aanpak van huiselijk geweld binnen het Koninkrijk verder vorm te geven. Hierover zijn diverse werkafspraken gemaakt.

iQ Events draagt bij aan verbinding 
Al jaren werkt iQ Events intensief samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Openbaar Lichaam Bonaire. Ook dit jaar hebben wij een belangrijke bijdrage mogen leveren aan de No Mas No More Conferentie. Extra uitdaging voor dit jaar waren de onzekerheden rondom COVID-19. We zorgen voor een hybride variant en waren we verantwoordelijk voor:

  • Onderdeel van werkgroep: inhoudelijke bijdrage programma 
  • Redactie en programmering: onderwerpen selecteren, sprekers benaderen en afstemmen inhoud 
  • Gehele organisatie: logistieke planning (accommodatie, travel, food & beverage , deelnemerscommunicatie)
  • Technische productie, met als extra complexiteit, de hybride variant met kijkers vanaf de 6 verschillende eilanden 
  • Communicatie: social mediakanalen, online platform voor het delen van alle content, campagne voor deelnemers, pers

Een succesvolle editie
Met deze hybride conferentie hebben we op succesvolle wijze ruim 200 professionals uit het werkveld met elkaar verbonden en hebben zij zowel digitaal als fysiek hun bijdrage geleverd.

Na 3 dagen is alle inspiratie vertaald in concrete actieplannen waar verschillende teams mee aan de slag zijn gegaan. Deze zijn geconcretiseerd in een speciale werksessie waar afspraken zijn gemaakt voor de opvolging en borging van de plannen. De deelnemers worden via verschillende kanalen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 

Wij zijn trots op de duurzame samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties en het openbaarlichaam Bonaire, waarbij wij als partner onderdeel mogen uitmaken van een conferentie die er echt toe doet!

"De evenementen waren top geregeld. Geen enkele wanklank van relaties of medewerkers. Een top prestatie!"

Festo VIP diner
Ook een memorabel
employee event?
Neem dan nu contact met ons op.